Szawout-Zielone Święta

 

Szawuot – Zielone Święta

           7 tygodni temu to jest 2 dnia PESACH zaczął odliczać się czas do drugiego z świąt pielgrzymich zwanego Szawuot. Inna nazwa tego święta to Święto Tygodni lub Pięćdziesiątnicy. Najbardziej znana nazwa tego święta przez chrześcijan to Zielone Święta.

Pierwotnie święto to było świętem rolniczym ściśle zwiazanym ze zbiorem plonów. Pierwsze żniwa zaczynały się od paschy zbiorem jęczmienia a kończyły w okolicach Z.Ś zbiorem pszenicy. Właśnie tej ostatniej części żniw poświęcona jest jedna z ksiąg S.T Księga Rut.

O święcie możemy czytać w w II Mojż. 34,22; V Mojż. 16,10; V Mojż.16,16;II Kron. 8,13, gdzie szczegółowo opisany jest system ofiarniczy tego święta. Szczególnych nakazów to święto nie zawiera, natomiast istotą jest radowanie się przed Panem i ofiarowanie dobrowolnego daru(V Mojż.16,10-11).

W Nowym Przymierzu o święcie jest mowa w Dz.Ap 2,1-13 kiedy to Chrystus Jezus przykazał uczniom aby nie oddalali się z Jerozolimy gdyż po niewielu dniach  otrzymają obietnicę Ojca – Ducha Świętego.To wydarzenie miało właśnie miejsce w dzień Zielonych Świąt – Szawuot.

Jaki ma związek wylenie Ducha Świętego w Pięćdziesiątnice z rolniczym charakterem Szawuot?

Jednym z aspektów Szawuot jest tradycja żydowska że tego dnia Bóg dał Mojżeszowi Torę – czyli przykazania. Czytamy o tym w II Mojż. 19 i 20 rozdziale gdzie napisane jest że Izraelici stanęli 1 sivan pod górą Synaj. Tu Mojżesz spędził 40 dni i nocy na górze w obecności Pana. Był to czas Zielonych Świąt ponieważ obchodzone one są  dnia 6 sivan. Co ciekawe właśnie w te święta Mojżesz otrzymał kamienne tablice na których wyryte było prawo. A co się wydarzyło w dniu Pięćdziesiątnicy w I wieku?                                                                Jer.31,31-33 – Jeremiasz mówi o nowym przymierzu które zawrze z domem Izraela i w wersecie 33 napisane jest:”Lecz takie przymierze zawrę z domem izraelskim po tych dniach mówi Pan: Złoże mój zakon w ich wnętrzu i wypiszę go na ich sercu. Ja będę ich Bogiem, a oni moim ludem.”{B.W}  Cóż to znaczy? Otrzymują prawo w dzień Z.Ś tak jak za dni Mojżesza. Zostaję wylany Duch w ich serca.To jest obietnica Ojca. Otrzymują kogoś kto im pozwoli wypełnić nakaz misyjny Jezusa.

Święto żniw. Kamienne tablice zamienione na mięsiste serca. Wypełnienie proroctw Jeremiasza, Joela o wylaniu Ducha na olbrzymią skalę. Czy się wypełniły? Już tak (Dz.Ap 2,1-13) i jeszcze nie (Ez.39.28-29). Każdy wierzący czeka z utęsknieniem wylania Ducha na skalę „książkową” gdzie czytamy i się zachwycamy co Pan czyni ile cudów i znaków i potężnych dzieł. Pragniemy aby wokół nas działy się te same „rzeczy”!                                                                               Wypełnienie „prawa miłości” nie może się wydarzyć bez osoby Ducha Świętego. A bez Ducha Świętego nie ma świątyni, bo centralnym miejscem w świątyni jest Święte Świętych (miejsce najświętrze).

Jakie znaczenie ma święto Szawuot? Drugie święto pielgrzymie zaraz za Pesach a przed świętem Namiotów. Niektórzy żydzi twierdzą nawet że Szawuot jest zakończeniem PESACH. Bez Z.Ś nie byłoby eklezji (kościoła). Ciało Mesjasza, świątynia Pańska w/g wzoru z nieba nie uczyniona ręką ludzką jak świątynia Salomona, ale „utkana w wnętrznościach ziemi”.

Jakie znaczenie mają Zielone Święta? W każdym z trzech świąt udział miał (wypełnienie) lub będzie miał Mesjasz Jezus. Centralna osoba całego Pisma i świąt. Podarowanie przez Boga Tory jest przywilejem o ileż bardziej wdzięczni powinniśmy być za dar DUCHA ŚWIĘTEGO? Którego wyczekiwali  prorocy a wgląd chcieli mieć aniołowie.          1P 1:10-12: „O to zbawienie wywiadywali się i badali je prorocy, którzy prorokowali o przeznaczonej dla was łasce. Badali oni, na jaką i jakiego rodzaju porę wskazywał Duch Chrystusa, który był w nich, przepowiadając cierpienia, które miały przyjść na Chrystusa i mającą potem nastąpić chwałę. Zostało im objawione, że nie im samym, lecz nam służyły sprawy wam teraz zwiastowane przez tych, którzy wam głosili ewangelię przez Ducha Świętego zesłanego z nieba. W te sprawy pragną wejrzeć aniołowie.”

Raduję się z daru nieba , dzięki Ojcze za Ducha Bożego! Niewysłowiona radość, pokój i sprawiedliwość!

 

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.